Voetreflex massage

Wat is voetreflexzone massage?


Voetreflexzone massage is een alternatieve behandelmethode die wordt toegepast bij pijnklachten. De basisgedachte hiervan is dat voeten (en handen) reflexzones hebben die in verbinding staan met alle organen, klieren, zenuwen, botten en weefsels.

Voetreflexzone massage is gericht op het stimuleren van het zelfgenezend vermogen van de mens.

Door de voetreflexzones volgens een speciale techniek te masseren, wordt de doorbloeding van het lichaam bevorderd. Hierdoor kunnen zuurstof en voeding de weefsels bereiken en worden afvalstoffen sneller afgevoerd. Blokkades in de energiedoorstroming kunnen door deze massage worden opgeheven.

 

Als we onze voeten bekijken dan kunnen we die in verschillende zones onderverdelen en zo het lichaam geprojecteerd zien op onze voeten. Voetreflexzone massage is er op gericht de zones van de voet die in verbinding staan met de diverse organen, zenuwen en klieren, een impuls te geven, zodat het betreffende (zieke) orgaan zich kan herstellen of een zwak orgaan zich kan versterken. Door de behandeling kunnen verstoringen, die zich in het lichaam hebben gevormd, worden opgeheven waardoor het lichaam in staat is zichzelf te genezen.  Een voetreflex massage geneest dus niet, maar helpt u uzelf te genezen. Niet alleen dat gedeelte van de voet waar de klacht of pijn zich bevindt wordt behandeld, maar beide voeten en op die manier de ‘mens als geheel’.

Bovendien zult u totaal ontspannen het pand verlaten


Een behandeling duurt ongeveer een uur. Het wordt toegepast bij onder andere:


•Stress.

•Vermoeidheid.

•Slaapstoornissen.

•Hoofdpijn.

•Rugpijn.

•Gewrichtsklachten.

•Maag- en darmklachten.

•Huidproblemen.

•Ademhalingsklachten.

•Het vasthouden van vocht.